Šťasný skok do nového roku... bez nehod a kolizí...